Ieskaitīt kontā naudu

Kredīt/debetkartes
 • Ļauj veikt pirmo depozītu
 • EUR valūtā
 • Tūlītēji maksājumi
 • Maksimāls lielums ir €2 500
Bankas pārskaitījums
 • Ļauj veikt pirmo depozītu
 • EUR valūtā
 • Līdz 3 darba dienu laikā
 • Bez maksimāla lieluma
Skrill - elektronisks maks
 • Tikai papildu depozītiem
 • Maksājumi no elektroniskā maka
 • Tūlītēji maksājumi
 • Maksimāls lielums ir €2 500